novosti Novosti

07.02.2020

KONKURS ZA VIZUELNI IDENTITET 20. FESTIVALA ULIČNIH SVIRAČA

Festival uličnih svirača – Gradić fest slavi 20. rođendan i tom prilikom poziva sve zainteresovane grafičke dizajnere/ke i ostale kreativce iz Srbije, regiona i Evrope, da predlože vizuelni identitet jubilarnog 20. Festivala uličnih svirača koji će biti održan od 27 do 29. avgusta 2020. godine. u Podgrađu Petrovaradinske tvrđave (Novi Sad).

O FESTIVALU

Festival uličnih svirača – Gradić fest okuplja umetnike iz celog sveta – muzičare, plesače, pozorišne trupe, performere, akrobate i predstavlja veliku umetničku radionicu na otvorenom gde su umetnici i publika ravnopravni učesnici.

Programi festivala se dešavaju na otvorenom, na nekoliko bina i punktova na ulicama starog baroknog Gradića Petrovaradinske tvrđave, gde svake godine, tokom 3 dana festivala, nastupi više od 100 umetnika iz zemlje i inostranstva. Program festivala čine muzički nastupi, performansi, ambijentalne predstave, video projekcije, umetničke instalacije, intervencije u prostoru ali i radionice, konferencije, predavanja i organizovani obilasci.  

O KONCEPTU ZA 2020

Verujući da grad čine njegovi ljudi i da oni svojim kretanjem stvaraju prostore, i ove godine kroz festival nastavljamo inicijativu za oživljavanje Podgrađa Petrovaradinske tvrđave i njegove transformacije u pešačku zonu i turistički i umetnički kvart. 

Za 20. rođendan festivala želimo da se osvrnemo i na njegov početak, na vreme kada je grad bio manji, kada nam nisu bile potrebne bine i kad su program festivala činili pretežno ulični muzičari i performeri. Program 20. festivala će tako u velikoj meri oživeti i slaviti atmosferu njegovih ranijih godina. 

MISIJA

Misija festivala je da kao kreativni inkubator podstiče urbani razvoj i revitalizaciju Podgrađa Petrovaradinske tvrđave uz aktivno učešće građana, umetnika i posetilaca.

CILJEVI

 • Da PODSTIČEMO urbani razvoj lokalne zajednice kroz aktivno uključivanje stanovništva i skrenemo pažnju na potrebu za revitalizacijom i zaštitom graditeljskog nasleđa. (Festival u funkciji građana i gradskih prostora)
 • Da INSPIRIŠEMO umetnike da otkriju nove prostore i u njima nove mogućnosti i potencijale. (Festival kao instrument reanimacije različitih zaboravljenih i zanemarenih lokaliteta)
 • Da POVEŽEMO različite organizacije, pojedince i građane i kroz interdisciplinarni princip, zajedno, oplemenimo urbani prostor i ambijent u kom živimo. (festival kao mesto susreta, građana sa umetnicima, umetnika sa umetnicima i građana sa arhitekturom grada).

Za više informacija o festivalu www.ulicnisviraci.com

OBLAST KONKURSA:

Za potrebe konkursa potrebno je izraditi vizuelni identitet za celokupni Festival uličnih svirača – Gradić fest koji treba da sadrži:

Logotip

 • Logotip treba da sadrži naziv “20. Festival uličnih svirača – Gradić fest” + logo Festivala + datum održavanja
 • Logotip na engleskom “20th Street Musician Festival – Gradić Fest” + logo Festivala + datum održavanja
 • Logotip treba da prikazati u pozitivu/negativu, umanjenje, vertikalno i horizontalno

Plakat

 • Print: Na horizontalom ili vertikalnom plakatu primeniti vizuelni identitet
 • Web: Na formatu 1920×1080 px, 1920×400 px (header) primentiti vizuelni identitet

Back bine

 • Primena vizuelnog identiteta na  veliku binu (12x5m) 
 • Primena vizuelnog identiteta na malu binu (6×3.5m)

Društvene mreže

 • Facebook, Twitter, YT, Flickr (cover).
 • Facebook, Instagram (Story template)

Programska satnica

 • Primena vizuelnog identiteta na A4 liflet stranicu 

Ostalo

 • U obzir uzimamo primenu idejnog rešenja na ostale medijume, akreditacije, suveniri, indoor and outdoor primene i sl.

* Napomene: 

 • Nema ograničenja u korišćenju: boja, fontova, fotografija i sl.
 • Za potrebe kreiranja materijala za konkurs učesnici mogu koristiti nazive programa i učesnika sa festivalskog sajta ili izmišljati sadržaj. 
 • Kao prilog konkursu dostavljamo prošlogodišnji materijal koji će olakšati rad autoru  (Fotografije, logo, satnica)

1. PRAVO UCEŠĆA

Nagradni konkurs je otvoren za sve zainteresovane koji/e se bave dizajnom, a posebno se radujemo učešću mladih dizajnera. Pravo učešća imaju individualni/e autori/ke, grupa autora/ki ili agencije.

2. NAGRADE 

 • Prva nagrada – 1000 eura 
 • Druga nagrada – 300 eura
 • Treća nagrada – 100 eura

Svi radovi prijavljeni na nagradni konkurs biće izloženi na zajedničkoj izložbi u kreativnom centru PROSTOR. Izložba će biti promovisana kroz sve festivalske kanale komunikacije. 

Pobednik konkursa je u obavezi da dostavi fajlove u vektorskom formatu, fontove odnosno da prilagodi vizuelno rešenje potrebama festivala.

Organizator konkursa zadržava pravo da naknadno, sa autorom/kom najboljeg predloga razmotri mogućnost njegovog/njenog angažovanja za posao dizajna i pripreme za štampu svih promotivnih materijala 20. Festivala uličnih svirača – Gradić festa.

3. ŽIRI

Pristigle radove ce razmatrati žiri predložen od strane festivala:

 1. Nikola Arežina, dizajner i art direktor Festivala uličnih svirača
 2. Marko Purać, dizajner, saradnik festivala
 3. Nenad Grujičić, dizajner, saradnik festivala

4. KRITERIJUMI

Žiri će odabrati najbolji predlog na osnovu sledećih kriterijuma:

 • Razvijenost idejnog koncepta  
 • Stepen kreativnosti
 • Tehnička izvodljivost 
 • Estetika 

Prednost će imati rešenja koja doprinose razvoju osnovnih ideja festivala.

5. PRAVILA 

 • Idejno rešenje mora biti originalno
 • Žiri zadržava pravo da ne prihvati ni jedno od ponuđenih predloga
 • Žiri zadržava pravo da ne obrazlaže donetu odluku

6. ROKOVI

Krajnji rok za slanje radova je 10. mart 2020. Naknadno pristigli radovi neće biti razmatrani.

7. PRIJAVA

Neophodno je priložiti:

 • Ime autora (odnosno imena svih autora/ki, koautora/ki i saradnika/ica) Kratku biografiju ii podatke za kontakt (br. telefona, e-mail).
 • Kratko objašnjenje autorskog pristupa-koncepta predloga.
 • Idejni predlog u elektronskom formatu (PDF) putem e-maila konkurs@ulicnisviraci.com na naznakom:  Za nagradni konkurs
 • Maksimalna veličina PDF dokumenta je 20MB, ukoliko je fajl veći staviti link u telo e-maila koji vodi ka fajlu koji se nalazi na Google drive-u ili Dropbox-u. 

Pokrovitelji festivala

Medijska podrška

Prijatelji festivala

Partneri