cirkus

Učesnici

Umetnička asocijacija "Inbox", Novi Sad

Osnovana je 2006. godine kao reakcija na tadašnju (lošu) kulturnu politiku i stanje u društvu. Ciljevi ove organizacije su: popularizacija savremene umetničke scene, podsticanje međunarodne saradnje, ispitivanje uloge publike u kulturnim događajima, interdisciplinarno istraživanje i eksperimenti, promocija ulične umetnosti i podizanje kulturne svesti kroz edukaciju. Polja delovanja „Inboksa“ zato su festivali, projekti ulične umetnosti, performansi, specifični projekti, izložbe radionice i predavanja. „Inboks“ između ostalog organizuje i Festival uličnih svirača, koji traje od 2000. godine, a od 2012. ima status Evropskog kulturnog festivala.

Udruženje "Kreativni pogon", Novi Sad

Nevladina i neprofitna organizacija, osnovana je radi ostvarivanja ciljeva u oblasti inkluzije, kulture i obrazovanja. Među zadacima koje su pred sebe postavili ovi mladi ljudi, prioritetne su različite aktivnosti, poput animacija, interaktivnih radionica i multimedijalnih programa, uz kreativan pristup stvaranju tolerantne, nenasilne obrazovne sredine različitih kategorija stanovništva, uključivanje marginalizovanih grupa u sve sfere društva, promociju inkluzivnog obrazovanja, ostvarivanje osnovnih ljudskih prava, poput prava na različitost i drugo. „Kreativni pogon“ zato okuplja stručnjake za navedene oblasti i prikuplja i obrađuje stručnu literaturu, organizuje volonterske aktivnosti i sarađuje sa raznim drugim vladinim i nevladinim organizacijama.

Dečije selo, Sremska Kamenica

Humanitarno naselje u blizini Novog Sada, namenjeno je deci koja su iz raznih razloga lišena roditeljskog staranja. Otvoreno je 1975, kao stoto u nizu sličnih projekata u svetu pod okriljem međunarodne organizacije „SOS Kinderdorf“, koju je utemeljio humanista Herman Gmajner, vođen plemenitošću i univerzalnom altruističkom etikom. Od osnivanja do danas umreženo je u sistem socijalne zaštite Republike Srbije sa osnivačkim pravima AP Vojvodine. Organizacija i koncepcija rada usaglašeni su sa zakonskim aktima Ministarstva rada i socijalne politike, što obezbeđuje otvorenost i fleksibilnost u sistemu socijalne zaštite. Od osnivanja do danas, u ovom selu je utočište pronašlo hiljade mališana lišenih osnovne roditeljske brige i porodične topline.

Nevladina organizacija "Geto", Gračanica

Pozorišna trupa „Geto“ osnovana je 2003. godine, u mestu Laplje Selo pored Gračanice, sa osnovnim poljem delovanja u oblasti pozorišnih predstava za decu i omladinu. U okviru pozorišta uobičajeno radi po 20 talentovanih mladih ljudi iz različitih sredina centralnog Kosova, čijem napretku i razvoju su i namenjene igre ove trupe. „Geto“ uobičajeno sarađuje i sa trupama kosovskih Albanaca, a bio je deo i velikog multietničkog performansa „Najduža zima“, u okviru projekta „Nestale osobe“.

Turistička zajednica grada Varaždina

Koristeći svoj položaj u okviru zakonske legislative, Turistička zajednica Varaždina osmišljava i organizuje različite aktivnosti koje će osnažiti turističku ponudu ovog dela Hrvatske. Tako se u Varaždinu održava niz zanimljivih kulturno-turističkih manifestacija, kao što su Špancirfest, Leto u Varaždinu, Treš film festival, Varaždinske barokne večeri, Dani performansa i drugi događaji lokalnog, ali i nacionalnog značaja. Najveći događaj o ovom gradu je festival ulične umetnosti Špancirfest, sa preko 200 unikatnih programa, poput pozorišnih predstava, muzičkih koncerata, radionica narodne umetnosti i raznih izložbi, koje godišnje poseti i do 200.000 ljudi.

Kulturna organizacija "Art kontakt", Tirana

Neprofitna organizacija „Art kontakt“ posvećena je kreiranju i podršci umetničkih i kulturnih događaja na lokalnom i nacionalnom nivou, kao i međunarodnoj razmeni na polju kulture i umetnosti. Rad organizacije zasniva se na iznalaženju novih značenja umetnosti, individualnom pristupu stvaranju, eksperimentima sa ekspresivnom realnošću i razmeni ideja i informacija. U fokusu „Art kontakta“ je vizuelna umetnost u neposrednom dodiru sa socijalnim i političkim okruženjem, a istraživanja se obavljaju na individualnom i kolektivnom planu u različitim kulturnim disciplinama.

Kompanija "Kapilotrakte", Francuska

Renomirana trupa uličnog pozorišta, okuplja umetnike bogatog internacinalnog iskustva na polju ulične umetnosti, koje su, pored matičnog „Kapilotraktea“, sticali i kroz saradnju sa atrakcijama kao što su „Malabar“, „Hana Bi“, „Naftalin“ i druge. Ovaj skup francuskih umetnika specijalizovan je za veštine savremenog cirkusa i uličnog performansa, kao što su baratanje konopcem, pirotehnika i klovnovske predstave. Predstave ove trupe su jedinstvene po raznim maštovito kreiranim mehaničkim napravama, koje pokreću i objedinjuju dešavanje tokom izvedbe. „Kapilotrakte“ su uvek raspoloženi i da svoj saznanja podele sa drugima, pa često organizuju radionice cirkuskih veština, ulične umetnosti i drugih oblasti svog dejstvovanja.

Ulično pozorište "Helix", Grčka

Prepoznati kao jedinstveni i inovativni, umetnici koji od 1987. godine čine ulično pozorište „Heliks“ važe za vodeću grupu tog tipa u Grčkoj kao najstarijoj evropskoj kulturnoj sredini. Uglavnom se bave istraživanjima modernih i originalnih formi scenskog izraza, koje sa uspehom prezentuju kroz brojne umetničke projekte, uglavnom inspirisane starogrčkom mitologijom. Grupu čini deset regularnih i više pridruženih članova, a svi su vrhunski trenirani u raznim disciplinama modernog cirkusa i uličnog teatra. Članovi „Heliksa“ sa uspehom organizuju i Istfest, međunarodni festival uličnog pozorišta, koji se održava u njihovoj matičnoj Atini.

European Commission
ERSTE stiftung
Republika Srbija Ministarstvo kulture i informisanja