VIS Limunada (Beograd)

VIS Limunada

VIS Limunada neguje savremenu muziku inspirisanu trajnim vrednostima popularne kulture 50-ih i 60-ih godina XX veka, sa posebnim osvrtom na specifičnosti jugoslovenske kulture tog perioda. Okosnica muzičkog i stilskog koncepta VIS-a Limunada je urbana kosmopolitska omladinska kultura izražena muzikom šlagera, rock’n’roll-a, beat-a i soul-a, ovekovečena filmovima poput La Dolce Vita (Italija, 1960) i Ljubav i moda (Jugoslavija, 1961). 

Insprišući se tekovinama globalnog tehnološkog, društevnog i kulturnog napretka u periodu svetskog preporoda šeste i sedme decenije XX veka, kao i negovim recidivima na jugoslovenskom prostoru, VIS Limunada bez nostalgije ali sa velikim žarom, nastoji da savremenu publiku inspiriše na pozitivan, kultuvisan i konstruktivan odnos prema izazovima današnjice.