Hatter Matter (Beograd)

Hatter Matter

Ideja projekta se krije u imenu samog projekta – Hatter Matter – ticanje šeširdžije, tj. tematika kojom se samo lud čovek sme baviti. Predstavlja smelo upuštanje u problematiku postojanja i u posledice koje prate. Suočavanje sa strahovima mladosti, prokrastinacije, nedostatka bližnjeg, želje za promenom, kao i samim promenama su opisani kroz setne melodije.

Muzika je komponovana na ukuleleu, kao vodećem insturmentu, koji je ispraćen bas gitarom i ambijentalnim vokalima. Pevanje se ne služi rečima u izražavanju svojih emocija, već kroz prodorne vokalize pune osećaja prenosi poruku na slušaoca. Bend je multimedijalne prirode, te za svaku pesmu postoji ispisana kratka pesma ili priča koja više dočarava kontekst samih pesama.