Creative movement – Inspire Concept Dance studio

Creative movement – Inspire Concept Dance studio

Creative movement je rekreativna grupa za kreativni ples i pokret. Akcenat u zajedničkom radu bazira se na istraživanju pokreta, razvijanju osećaja za ritam i muziku, na upoznavanju ličnih plesnih sposobnosti, ali i izlasku iz zone komfora kada je u pitanju improvizacija i ples u grupi. U slobodnom, kreativnom pokretu nema pogrešnih koraka, nema zabrana i ograničenja.

Creative movement grupa je sa radom krenula pre tek nepunih godinu dana i svojim nastupom na Festivalu uličnih svirača nastoji da prenese pozitivnu energiju na publiku i pošalje poruku da plesač može biti svako ko hoće da oseća koliko je dobro biti ono što zaista jeste u svom telu sa svojim autentičnim osećanjima.