Arcobaleno String Quartet

Arcobaleno String Quartet

Arcobaleno gudački kvartet je osnovan 2017. godine od strane studenata Filološko umetničkog fakulteta u Kragujevcu sa idejom da publici, pored klasične muzike, predstavi i druge žanrove poput pop, rock,  filmske, tango, jazz i tradicionalne muzike na gudačkim instrumentima.

Kvartet čine: Milica Đurović – prva violina, Sandra Stoiljković – druga violina, Mina Antanasijević – viola I Isidora Filipović – violončelo.

Članice kvarteta redovno nastupaju sa Simfonijskim orkestrom Kragujevca i orkestrom Šlezinger. Pored toga što svojim izvođačkim učešćem u orkestrima i manjim ansamblima doprinose razvoju  muzičke kulture grada Kragujevca, samostalno organizuju humanitarne nastupe.

Neki od festivala na kojima su učestvovale su: festival „Zlatni zvuci” na Zlatiboru (2020.), festival OKTOH 2020. (Oktobarske muzičke svečanosti), manifestacija „Milenini Izvori“ sa Matijom Bećkovićem (2017., 2018. i 2019. godine), humanitarni koncert Crvenog krsta u Kragujevcu i medjunarodni festival „KotorArt“ u 2019. Godine u Crnoj Gori.