novosti Novosti

29.02.2016

Novi koncept festivala 2016.

Dragi prijatelji,

Ovogodišnji, 16. Festival uličnih svirača biće održan od 1. do 3. septembra u Novom Sadu, kada će kao i svake godine duhom ulične umetnosti i kulturom svojih sredina umetnici iz zemlje, regiona i sveta probuditi novu, svežu energiju Grada.

Festival će ove godine biti na novoj lokacijiu Podgrađu Petrovaradinske tvrđave, kako bismo se još više približili suštinskim ciljevima ove manifestacije, kao što su: oplemenjivanje ulice i uopšte gradskih prostora koji nose vredno graditeljsko nasleđe, a sada i kroz decentralizaciju kulturne ponude i specifičan kulturni doprinos lokalnoj zajednici. Ovakva odluka prirodan je dakle nastavak razvoja Festivala, a doneli smo je nakon niza razgovora i konsultacija sa partnerima i prijateljima festivala. Festival je oduvek težio ka čistim, akustičnim i kamernim prostorima koji omogućavaju intimniji kontakt između izvođača i publike. I zato smatramo da su ambijenti Podgrađa izuzetno pogodni za ovakvu vrstu dešavanja jer doprinose stvaranju neposredne veze između kulturnog nasleđa, javnog prostora, ulične izvođačke umetnosti i posetilaca.

Kao i prethodnih 15 godina u programu će učestvovati izvođači iz Srbije, regiona, Evrope, ali i pojednih udaljenih država, a činiće ga muzički nastupi, performansi, ambijentalne predstave, video projekcije, umetničke instalacije, intervencije u prostoru ali i radionice, konferencije, predavanja, organizovani obilasci itd. Međutim, koncipiranje programa delom će se razlikovati od prethodnih godina jer će prostori u kojim će se program realizovati imati neuporedivo važniju ulogu u projektu, što znači da ćemo program u velikoj meri prilagođavati lokacijama, a ne obrnuto. Upravo će izabrani prostor Podgrađa i Barutane biti polazna i ključna tačka oko koje će se festival graditi, a izvođači i publika biće aktivni učesnici ne samo događaja već i konkretnih kulturnih promena čiji će festival biti deo.

Festival će se truditi da tokom koncipiranja i realizacije programa u što većoj meri koristi već postojeću infrastrukturu Podgrađa, i uključi mnogobrojne lokalne organizacije, preduzeća i pojedince sa ciljem da se aktivnosti festivala prilagode realnim potrebama zajednice i da se stanovnici aktivno uključe u projekat.

Mnogi partneri i prijatelji već su se uključili pa je novi koncept, program i izgled ovogodišnjeg festivala koncipiran u saradnji sa udruženjima Scenatoria i Suburbium iz Petrovaradina, Fakultetom za sport i turizam TIMS i Fakultetom tehničkih nauka (Odsek za scenski dizajn).

Lokacije na kojima će se realizovati festival biće: Trg vladike Nikolaja, Štrosmajerova ulica sa bočnim uličicama, Rampin put (staza koja se pruža od Zavoda za zaštitu spomenika kulture Vojvodine do stepeništa tvrđave) i Barutana “Josif” sa okolinom.

Festival uličnih svirača će, ovogodišnjim izmeštanjem na novu lokaciju, pružiti priliku svima, umetnicima, posetiocima, lokalnom stanovništvu i čitavom Gradu, da uzmu aktivno učešće u kreiranju nove umetničke i urbane sredine, kakvu svi želimo i koja nam je, pre svega – potrebna. Izgradimo novi Festival i budimo, svi zajedno, deo jedne nove priče koja otvara niz mogućnosti za budućnost naše urbane zajednice!

Ovaj post je takodje dostupan na EN.

Pokrovitelji festivala

Medijska podrška

Prijatelji festivala

Partneri