Uslovi i odredbe konkursa

Ovo su bitne stvari koje je potrebno da znate.

1. Prijavljivanjem na konkurs, saglasni ste da:

  • sva muzika koju ste poslali kao demo materijal i svi kasniji nastupi uživo na Festivalu 2014, budu emitovani na radiju i televiziji, kao i da budu postavljeni na veb stranice i fejsbuk profil Festivala uličnih svirača;
  • budete u stanju i dostupni za nastup na Festivalu 2014;

2. Svi učesnici na konkursu će biti obavešteni o rezultatima konkursa najkasnije do 01.07.2014. godine. Festival uličnih svirača će biti održan u Novom Sadu u periodu od 04. do 06.09.2014. godine.
Svi primljeni izvođači na ovogodišnji festival:

  • će biti obavešteni o tačnom datumu nastupa;
  • moraju da sarađuju sa stejdž-menadžerom, ispune sve zdravstvene i sigurnosne zahteve, i rade sa bezbednom opremom;
  • ne smeju da prekorače dužinu nastupa koju im odredi Festival.
  • moraju da budu svesni da će nastupi biti snimljeni i u audio i u video formatima, a učesnici moraju da se slože da Festival može da koristi sve snimke u svim medijima, uključujući, ali ne i ograničeno, na televiziju, radio i internet, bez daljih pregovora ili finansijskih nadoknada (podložnih plaćanjima naknada od strane SOKOJ-a izvođačima);

3. Svim izvođačima koji će nastupiti na Festivalu biće dostavljena rajder lista tehničke opreme koju obezbeđuje Festival. Svu dodatnu tehničku opremu potrebnu za nastup obezbeđuje sam izvođač.

Organizator Festivala će uložiti sav trud da osigura uspešan nastup izvođača na Festivalu uličnih svirača 2014. Festival zadržava pravo da u određenom slučaju otkaže nastup izvođaču bez prethodne konsultacije.

U Novom Sadu

Festival uličnih svirača