Ulični crtači

Ulični crtači

Studentski kulturni centar (SKC) Novi Sad i kreativna radionica “Bunker” nude deo programa pod nazivom „Ulični crtači“, kojim žele da promovišu crtanje, ilustraciju, karikaturu i strip, za sve učesnike kojima je kreativnost bliska i imaju smelosti da svoj rad podele sa drugima. Na njihovom punktu u okviru Gradić festa biće omogućeno crtanje i upoznavanje sa autorima i kompletnim izdanjima stripova, kao i sa pojedinim strip tablama eminentnih umetnika.

Studentski kulturni centar Novi Sad je ustanova od velikog značaja za kulturni život mladih u Novom Sadu. Programsko delovanje ove ustanove odvija se kroz književno, pozorišno, muzičko i likovno stvaralaštvo, insistiranjem na pravim umetničkim vrednostima, čime se zalažu za pravi vid obrazovanje mladih. Posebno mesto u njihovoj programskoj koncepciji pripada mladim talentima i njihovom afirmisanju. Između brojnih manifestacija u organizaciji SKC Novi Sad, koje uspešno opstaju već dugi niz godina, posebno mesto zauzima „NS strip vikend“, kao prvi festival tog tipa u Vojvodini.

Ovaj post je takodje dostupan na %s.