Rotary Fusion Youth Band (Novi Sad)

Rotary Fusion Youth Band

Rotari klub Novi Sad Alma Mons je u saradnji sa Festivalom uličih svirača pripremio projekat ‘’Probudimo gradić – podržimo umetnike’’.

U saradnji sa renomiranim novosadskim muzičarima pripremljen je atraktivan muzički program koji okuplja brojne afirmisane gradske muzičare, kao i veoma mlade bendove, koji će imati priliku da predstave svoje umeće i dosadašnji rad.

Četiri mlada novosadska benda koja su se kroz muzičke radionica pripremila upravo za nastup na ovom festivalu nastupiće u okviru 20. rođendana Festivala. Ideja je da se edukacijom mladih kroz muziku ispolji njihov kreativni izraz te da se podsticajem saradnje i timskog rada osnaže za javni nastup.