Lepša Brena (Novi Sad)

Lepša Brena

Kako se u narodu kaže “Govoriti o rokenrolu isto je što i plesati o arhitekturi”.

Lepša Brena osnovno nadahnuće nalazi upravo u arhitekturi i svojim pesmama tematizuje pojave poput melanholije urbanih okruženja. Njihov izraz je upakovan u jedan fini, na momente dark elektro pop što nije ni čudo jer je jedan od dva stuba ovog dua Atila Antal iz The Antals-a dok je drugi arhitekta Višnja Žugić. Nema muzike bez prostora i obrnuto!

Ovaj post je takodje dostupan na %s.