Konferencija „Upotreba baštine“

Konferencija „Upotreba baštine“

Konferencija i okrugli sto „Upotreba baštine“ biće održani 31. avgusta u Prostoru u Petrovaradinu (Beogradska 11), u sklopu Festivala uličnih svirača – Gradić festa, koji će ove godine trajati od 30. avgusta do 1. septembra u Podgrađu Petrovaradinske tvrđave. Treća konferencija ovog tipa, u organizaciji udruženja Suburbium iz petrovaradina, koja po običaju prati program festivala od kada se preselio u Gradić, ovog puta će biti posvećena očuvanju i unapređenju kulturne baštine, u skladu sa 2018. kao Evropskom godinom kulturne baštine.

Suburbium je udruženje koje godinama uspešno radi na ukazivanju potrebe o očuvanju devastirane barokne sredine Gradića zbog njene istorijske vrednosti, ali i potreba aktuelnog življenja u toj sredini. Konferencija i okrugli sto „Upotreba baštine“ biće održani uz deset učesnika iz Novog Sada, Beograda, Pančeva i Knjaževca, koji će izložiti svoja iskustva i istraživačku praksu, promišljanja o mestu koje kulturna baština zauzima u vrednosnom i životnom smislu struke i građana, o potrebi njenog korišćenja, o lokalnim praksama i edukaciji građana o vrednosti baštine i o muzejskoj praksi u digitalizaciji baštine.

Posebna pažnja učesnika biće posvećena Tvrđavi Bač koja je ove godine dobila nagradu Evropske Unije „Evropa Nostra“ u konkurenciji 160 projekata iz evropskih država. Među njima je bio i projekat Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Tvrđava Bač „Konzervacija i rehebilitacija Tvrđave Bač“ koji je dobio i Gran Pri. Kao primer dobre prakse biće predstavljen i projekat Muzeja Vojvodine „Rimski pozlaćeni šlemovi iz 4. veka“, u stručnoj literaturi klasifikovani kao „Šlemovi tipa Berkasovo“ koji su proletos bili u Akvileji kao deo velike izložbe „Blago i carevi – raskoš rimske Srbije“. Pored osvetljavanja pojedinih delova baštine u Novom Sadu i Petrovaradinu (Almaški kraj, Kineska četvrt, Podgrađe Petrovaradinske tvrđave), biće reči o primerima upotrebe baštine u Srbiji i drugim evropskim zemljama.

Konferencija će biti predstavljena u elektronskim i štampanim medijima i na portalu „Korzo“ za urbanu kulturu i baštinu. Koordinatorka ovog projekta je Bojana Karavidić.