Ilija Ludvig (Srbija)

Ilija Ludvig

Ilija Ludvig nastupa na 19. Festivalu ulličnih svirača – Gradić fest.

Za Iliju Ludviga bi se moglo reći da najupadljivije reprezentuje model jednog uličnog svirača kakvog zamišljamo na blatnjavim ulicama Londona Viktorijanske hard work ere.

Ilija Ludvig na šarmantan način dokida scensku barijeru, omogućujući jednodušnost publike i umetnika, performera, muzičara (tim redom).

Ilija Ludvig sugeriše nijanse koje tržišna logika prenebregava u svojoj banalnoj klasifikaciji.

Ilija Ludvig je jedan od poslednjih trubadura koji izgaraju čežnjom za pravdom, srcelomljivom ljubavlju i intimom koju pronalaze tamo gde se najmanje očekuje.

Ilija Ludvig peva nežno, kako samo siloviti stihovi mogu biti otpevani.