Los Electros

Los Electros

Los Electros je autorski projekat Igora Grandića i Mile Van Mile uz podršku Vladimira Sedljaka Krece.

Deluje kroz razne transformacije duži niz godina, poslednja od tih transformacija je retro-electro-pop rock.

U nastupima uživo dolazi do spetakla i dinamike, koja nije svojstvena za za ovakve postave sa improvizovanim delovima koji su deo trenutnog nadahnuća u kontaktu sa publikom.